preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Natječaj za radno mjesto
Natječaji za radna mjesta

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA

FERIČANCI

 

Na temelju članka 107.st.1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine br. 87/08; 86/09; 92/10; 105/10 , 90/11.,86/12., 126/12, 94/13. i 152/14.,7/17)  Osnovna škola Vladimira Nazora, Feričanci  objavljuje

 

NATJEČAJ

za popunu  upražnjenog radnog  mjesta:

 

 1. UČITELJA/ICE GLAZBENE KULTURE

 na određeno, nepuno radno vrijeme - zamjena radnice na rodiljnom dopustu – 20 sati ukupnog radnog vremena tjedno

 

 

UVJETI:

Prema  članku 105.st.1.i 2. Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  

( “Narodne novine” br. 87/08; 86/09; 92/10; 105/10 ., 90/11., 86/12., 126/12. ,94/13. i 152/14.,7/17).

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni  priložiti:

-životopis

-dokaz o stručnoj spremi

-dokaz o državljanstvu

-uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

  i srednjoj školi  ne starije od 6 mjeseci

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima izbora po natječaju kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice škole (http://www.os-vnazora-fericanci.skole.hr)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj, prema jednakim uvjetima, pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze  o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva. Kandidat koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o  hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji( Narodne novine br. 121/17)  dužan je uz dokaz o priznatom statusu  priložiti potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti  i ako je bio u radnom odnosu, potvrdu posljednjeg poslodavca iz koje je vidljiv  razlog prestanka radnog odnosa 

 

ROK za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Ispostava Našice i mrežnim i oglasnoj ploči Škole.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta  dostaviti  osobno ili poštom na adresu:

Osnovna škola Vladimira Nazora, Feričanci

Trg M.Gupca 9. 31512 FERIČANCI


 

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA 

FERIČANCI

 

Na temelju članka 107.st.1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine br. 87/08; 86/09; 92/10; 105/10 , 90/11.,86/12., 126/12, 94/13. i 152/14.,7/17)  Osnovna škola Vladimira Nazora, Feričanci  objavljuje

 

NATJEČAJ

za popunu  upražnjenih radnih  mjesta:

 

 1. UČITELJA/ICE RAZREDNE NASTAVE U PŠ DONJA MOTIČINA

 na određeno, puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje

 

 1. SPREMAČICA U PŠ SEONA

na određeno, nepuno radno  vrijeme (20 sati tjedno)-zamjena za bolovanje

 

UVJETI: Prema  članku 105.st.1.i 2. Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  ( “Narodne novine” br. 87/08; 86/09; 92/10; 105/10 ., 90/11., 86/12., 126/12. ,94/13. i 152/14.,7/17).

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni  priložiti:

-životopis

-dokaz o stručnoj spremi

-dokaz o državljanstvu

-uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

  i srednjoj školi  ne starije od 6 mjeseci

-potvrdu  HZMIO o radnom stažu

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima izbora po natječaju kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice škole ili poštom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj, prema jednakim uvjetima, pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze  o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Kandidat koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o  hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji( Narodne novine br. 121/17)  dužan je uz dokaz o priznatom statusu  priložiti potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti  i ako je bio u radnom odnosu, potvrdu posljednjeg poslodavca iz koje je vidljiv  razlog prestanka radnog odnosa  

 

ROK za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Ispostava Našice i mrežnim i oglasnoj ploči Škole.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta  dostaviti  osobno ili poštom na adresu:

Osnovna škola Vladimira Nazora, Feričanci

Trg M.Gupca 9. 31512 FERIČANCI

  


OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA

FERIČANCI

 

Na temelju članka 107.st.1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine br. 87/08; 86/09; 92/10; 105/10 , 90/11.,86/12., 126/12, 94/13. i 152/14.,7/17)  Osnovna škola Vladimira Nazora, Feričanci  objavljuje

 

NATJEČAJ

za popunu  upražnjenih radnih  mjesta:

 

 1. UČITELJA/ICE GLAZBENE KULTURE

 na određeno, nepuno radno vrijeme - zamjena radnice na rodiljnom dopustu – 20 sati ukupnog radnog vremena tjedno

 1. UČITELJA/ICE PRIRODE

na određeno, nepuno radno vrijeme - zamjena radnice na rodiljnom dopustu – 6 sati ukupnog radnog vremena tjedno

 1. STRUČNOG SURADNIKA KNJIŽNIČARA

na određeno, puno radno vrijeme - zamjena radnice na neplaćenom dopustu

 

 

UVJETI:

Prema  članku 105.st.1.i 2. Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  ( “Narodne novine” br. 87/08; 86/09; 92/10; 105/10 ., 90/11., 86/12., 126/12. ,94/13. i 152/14.,7/17).

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni  priložiti:

-životopis

-dokaz o stručnoj spremi

-dokaz o državljanstvu

-uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

  i srednjoj školi  ne starije od 6 mjeseci

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima izbora po natječaju kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice škole (http://www.os-vnazora-fericanci.skole.hr)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj, prema jednakim uvjetima, pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze  o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Kandidat koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji( Narodne novine br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13. i 33/13.,148/13 I 92/14.)  dužan je uz dokaz o priznatom statusu  priložiti potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti  i ako je bio u radnom odnosu, potvrdu posljednjeg poslodavca iz koje je vidljiv  razlog prestanka radnog odnosa  

 

ROK za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Ispostava Našice i mrežnim i oglasnoj ploči Škole.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta  dostaviti  osobno ili poštom na adresu:

Osnovna škola Vladimira Nazora, Feričanci

Trg M.Gupca 9. 31512 FERIČANCI

 


 

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA

FERIČANCI

 

Na temelju članka 107.st.1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine br. 87/08; 86/09; 92/10; 105/10 , 90/11.,86/12., 126/12, 94/13. , 152/14.i 7/17.)  Osnovna škola Vladimira Nazora, Feričanci  objavljuje

 

NATJEČAJ

za popunu  upražnjenog radnog  mjesta:

 

 1. DOMARA-LOŽAČA U PŠ DONJA MOTIČINA

 na neodređeno, nepuno radno vrijeme – (20 sati tjedno)

 

UVJETI:

 • Stručna sprema: KV, VKV, SSS  radnik
 • Osposobljenost za rukovanje energetskim postrojenjima (centralno grijanje)
 • Vozački ispit B kategorije
 • Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete

prema čl.21.Pravilnika o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima ( Narodne  novine  br. 70/2010.)

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni  priložiti:

-životopis

-dokaz o stručnoj spremi

-domovnicu

-uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

  i srednjoj školi  ne starije od 6 mjeseci

-uvjerenje o osposobljenosti za rukovanje energetskim postrojenjima

-potvrdu  HZMO o radnom stažu

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima izbora po natječaju kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice škole

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj, prema jednakim uvjetima, pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze  o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Kandidat koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji( Narodne novine br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13. i 33/13.,148/13 I 92/14.)  dužan je uz dokaz o priznatom statusu  priložiti potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti  i ako je bio u radnom odnosu, potvrdu posljednjeg poslodavca iz koje je vidljiv  razlog prestanka radnog odnosa  

 

ROK za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Ispostava Našice i mrežnim i oglasnoj ploči Škole.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta  dostaviti  osobno ili poštom na adresu:

 

Osnovna škola Vladimira Nazora, Feričanci

Trg M.Gupca 9. 31512 FERIČANCI

 


 

Osnovna škola Vladimira Nazora, Feričanci objavljuje:

PONIŠTENJE NATJEČAJA

OBJAVLJENOG NA OGLASNIM I MREŽNIM STRANICAMA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE I ŠKOLE DANA 12.01.2016.g.,  ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 • UČITELJA/ICE GLAZBENE KULTURE
  • na neodređeno, nepuno radno vrijeme – (11/20 sati tjedno) 

 

 


OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA

FERIČANCI

Na temelju članka 107.st.1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine br. 87/08; 86/09; 92/10; 105/10 , 90/11.,86/12., 126/12, 94/13. i 152/14)  Osnovna škola Vladimira Nazora, Feričanci  objavljuje

NATJEČAJ

za popunu  upražnjenih radnih  mjesta:

 1. UČITELJA/ICE GLAZBENE KULTURE

   na neodređeno, nepuno radno vrijeme – (11/20 sati tjedno)

 

UVJETI:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete:

 • poznavanje hrvatskog  jezika i latiničnog pisma 
 • odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja sukladno članku 105. Zakonu  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  ( “Narodne novine” br. 87/08; 86/09; 92/10; 105/10 ., 90/11., 86/12., 126/12. ,94/13. i 152/14).

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni  priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • domovnicu
 • uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. St. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  ne starije od 6 mjeseci

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima izbora po natječaju kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice škole (http://www.os-vnazora-fericanci.skole.hr)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj, prema jednakim uvjetima, pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze  o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Kandidat koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji( Narodne novine br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13. i 33/13.,148/13 I 92/14.)  dužan je uz dokaz o priznatom statusu  priložiti potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti  i ako je bio u radnom odnosu, potvrdu posljednjeg poslodavca iz koje je vidljiv  razlog prestanka radnog odnosa  

ROK za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Ispostava Našice i mrežnim i oglasnoj ploči Škole.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta  dostaviti  osobno ili poštom na adresu:

Osnovna škola Vladimira Nazora, Feričanci
Trg M.Gupca 9. 31512 FERIČANCI

 


OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA

FERIČANCI

Na temelju članka 107.st.1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine br. 87/08; 86/09; 92/10; 105/10 , 90/11.,86/12., 126/12, 94/13. i 152/14)  Osnovna škola Vladimira Nazora, Feričanci  objavljuje

 

NATJEČAJ

za popunu  upražnjenih radnih  mjesta:

 

 1. STRUČNOG SURADNIKA- KNJIŽNIČARA

    na određeno, puno radno vrijeme
 2. UČITELJA/ICE GLAZBENE KULTURE

   na neodređeno, nepuno radno vrijeme –(1/2 radnog vremena)

 

UVJETI: 

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete:

 • poznavanje hrvatskog  jezika i latiničnog pisma  
 • odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja sukladno članku 105. Zakonu  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  ( “Narodne novine” br. 87/08; 86/09; 92/10; 105/10 ., 90/11., 86/12., 126/12. ,94/13. i 152/14).

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni  priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi 
 • domovnicu
 • uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. St. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  ne starije od 6 mjeseci

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

O rezultatima izbora po natječaju kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice škole (http://www.os-vnazora-fericanci.skole.hr)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj, prema jednakim uvjetima, pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze  o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Kandidat koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji( Narodne novine br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13. i 33/13.,148/13 I 92/14.)  dužan je uz dokaz o priznatom statusu  priložiti potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti  i ako je bio u radnom odnosu, potvrdu posljednjeg poslodavca iz koje je vidljiv  razlog prestanka radnog odnosa.

 

ROK za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Ispostava Našice i mrežnim i oglasnoj ploči Škole.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta  dostaviti  osobno ili poštom na adresu:

Osnovna škola Vladimira Nazora, Feričanci

Trg M.Gupca 9. 31512 FERIČANCI

 

 


OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA

FERIČANCI

 

Na temelju članka 107.st.1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine br. 87/08; 86/09; 92/10; 105/10, 90/11.,86/12., 126/12, 94/13. i 152/14)  Osnovna škola Vladimira Nazora, Feričanci  objavljuje

 

NATJEČAJ

za popunu  upražnjenih radnih  mjesta:

 

1.UČITELJA/ ICE LIKOVNE KULTURE

  na neodređeno, nepuno radno vrijeme ( 1/2 radnog vremena)

2. UČITELJA/ICE GLAZBENE KULTURE

 na neodređeno, nepuno radno vrijeme –(1/2 radnog vremena)

 

UVJETI:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete:

- poznavanje hrvatskog  jezika i latiničnog pisma 

- odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja sukladno članku 105. Zakonu  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  ( Narodne novine br. 87/08; 86/09; 92/10; 105/10 ., 90/11., 86/12., 126/12. ,94/13. i 152/14).

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni  priložiti:

-životopis

-dokaz o stručnoj spremi

-domovnicu

-uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. St. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  ne starije od 6 mjeseci

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima izbora po natječaju kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj, prema jednakim uvjetima, pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze  o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Kandidat koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji( Narodne novine br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13. i 33/13.,148/13 I 92/14.)  dužan je uz dokaz o priznatom statusu  priložiti potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti  i ako je bio u radnom odnosu, potvrdu posljednjeg poslodavca iz koje je vidljiv  razlog prestanka radnog odnosa  

 

ROK za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Ispostava Našice i mrežnim i oglasnoj ploči Škole.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Natječaj traje od 13.11.2015.  do zaključno 21.11.2015.g.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta  dostaviti  osobno ili poštom na adresu:

Osnovna škola Vladimira Nazora, Feričanci
Trg M.Gupca 9. 31512 FERIČANCI

 


OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA
FERIČANCI

Na temelju članka 107.st.1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine br. 87/08; 86/09; 92/10; 105/10 , 90/11.,86/12., 126/12, 94/13)  Osnovna škola Vladimira Nazora, Feričanci  objavljuje

NATJEČAJ

za upražnjena radna mjesta:

1.UČITELJA/ ICE POVIJESTI I HRVATSKOG JEZIKA
  na određeno, puno radno vrijeme ( zamjena za vrijeme trajanja mandata ravnatelja škole)

2. UČITELJA/ICE GLAZBENE KULTURE
 na određeno, nepuno radno vrijeme –(1/2 radnog vremena)do 31.08.2015.g.( zamjena za neplaćeni dopust)

UVJETI:
Prema Zakonu  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08; 86/09; 92/10; 105/10 ., 90/11., 86/12., 126/12 i 94/13).

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • domovnicu
 • uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  ne starije od 6 mjeseci

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima izbora po natječaju kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj, prema jednakim uvjetima, pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Kandidat koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13. i 33/13.)  dužan je uz dokaz o priznatom status priložiti potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti  i ako je bio u radnom odnosu, potvrdu posljednjeg poslodavca iz koje je vidljiv  razlog prestanka radnog odnosa.

ROK za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Ispostava Našice i mrežnim i oglasnoj ploči Škole.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta  dostaviti  na adresu:
Osnovna škola Vladimira Nazora, Feričanci
Trg M.Gupca 9. 31512 FERIČANCI

NATJEČAJ JE OTVOREN OD 04.11.2014.G. – 12.11.2014.G.

 


Na temelju članka 127. i članka 165. stavak 1.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09.,92/10., 105/10.isp., 90/11., 16/12. i 94/13.) te članka 57. Statuta škole, Školski odbor Osnovne škole Vladimira Nazora, Feričanci

raspisuje

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole

UVJETI: za ravnatelja/icu osnovne škole može biti izabrana osoba koja ima:

 • visoku ili višu stručnu spremu potrebnu za učitelja/icu ili stručnog suradnika/icu osnovne škole
 • najmanje pet godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj ili srednjoj školi.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • domovnicu (izvornik ili ovjerenu presliku)
 • dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerenu presliku)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita (izvornik ili ovjereni preslik)
 • dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj ili srednjoj školi (ovjereni preslik stranica radne knjižice s osobnim podacima i podacima o stažu ili potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili  potvrda škole)
 • potvrda o nekažnjavanju u smislu članka 106.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08 i 86/09.,92/10., 105/10.isp., 90/11., 16/12. i 94/13) ne stariji od 6 mjeseci (izvornik)

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 5 godina.

Rok za podnošenje prijava kandidata je 15 dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole:
Osnovna škola Vladimira Nazora, Feričanci Trg Matije Gupca 9., 31512 Feričanci,
u zatvorenoj omotnici s naznakom:"Natječaj za ravnatelja/icu - ne otvarati".

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

NAPOMENA:

NATJEČAJ JE OBJAVLJEN U GLASU SLAVONIJE 23.LIPNJA 2014.GODINE

 


 

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA
FERIČANCI

Na temelju članka 107.st.1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( “Narodne novine”  br. 87/08; 86/09; 92/10; 105/10, 90/11.,86/12., 126/12, 94/13)  Osnovna škola Vladimira Nazora, Feričanci  objavljuje
 

NATJEČAJ
za upražnjeno radno mjesto:

 

1.UČITELJA/ICE RAZREDNE NASTAVE-
  Na neodređeno, puno radno vrijeme, rad u PŠ Seona u kombiniranom razrednom odjelu

 

UVJETI:

Prema Zakonu  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” br. 87/08; 86/09; 92/10; 105/10 ., 90/11., 86/12., 126/12 i 94/13).

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni  priložiti:

-životopis
-dokaz o stručnoj spremi
-domovnicu

-uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima izbora po natječaju kandidati će biti obaviješteni u roku 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj, prema jednakim uvjetima, pozvati se na to pravo i priložiti dokaz  o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji( Narodne novine br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13.i 33/13.)  dužan je uz dokaz o priznatom statusu priložiti potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti  i ako je bio u radnom odnosu, potvrdu posljednjeg poslodavca iz koje je vidljiv  razlog prestanka radnog odnosa

 

ROK za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Ispostava Našice i mrežnim i oglasnoj ploči Škole.

Dokumentacija se ne vraća.


Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta dostaviti na adresu:

Osnovna škola Vladimira Nazora, Feričanci
Trg M.Gupca 9. 31512 FERIČANCI

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Zavoda za zapošljavanje i Škole dana  10.04.2014.g.

Rok za prijavu kandidata od 10.04.2014.- 19.04.2014.g.

 


 

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA
FERIČANCI

Na temelju članka 107.st.1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( “Narodne novine”  br. 87/08; 86/09; 92/10; 105/10 , 90/11.,86/12., 126/12, 94/13) 

Osnovna škola Vladimira Nazora, Feričanci  objavljuje
 


NATJEČAJ
za upražnjeno radno mjesto:

 


1.UČITELJA/ ICE RAZREDNE NASTAVE-
  Na neodređeno, puno radno vrijeme, rad u PŠ Seona u kombiniranom razrednom odjelu

UVJETI:
Prema Zakonu  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 ( “Narodne novine” br. 87/08; 86/09; 92/10; 105/10 ., 90/11., 86/12., 126/12 i 94/13).

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni  priložiti:
-životopis
-dokaz o stručnoj spremi
-domovnicu
-uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj
  i srednjoj školi  ne starije od 6 mjeseci

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
O rezultatima izbora po natječaju kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana donošenja odluke o izboru
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj, prema jednakim uvjetima, pozvati se na to pravo i priložiti dokaz  o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji( Narodne novine br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13.i 33/13.)  dužan je uz dokaz o priznatom statusu priložiti potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti  i ako je bio u radnom odnosu, potvrdu posljednjeg poslodavca iz koje je vidljiv  razlog prestanka radnog odnosa  

ROK za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Ispostava Našice i mrežnim i oglasnoj ploči Škole.
Dokumentacija se ne vraća.
Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta  dostaviti  na adresu:
Osnovna škola Vladimira Nazora, Feričanci
Trg M.Gupca 9. 31512 FERIČANCI
 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Zavoda za zapošljavanje i Škole dana  24.03.2014.g.

Rok za prijavu kandidata od 24.03.2014.do 01.04.2014.g.

 


OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA
FERIČANCI

Na temelju članka 107.st.1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08; 86/09; 92/10; 105/10, 90/11., 86/12., 126/12, 94/13) 

Osnovna škola Vladimira Nazora, Feričanci  objavljuje

NATJEČAJ
za upražnjeno radno mjesto:


 

1. UČITELJA/ICE RAZREDNE NASTAVE ZA RAD U 3. RAZREDU PŠ D.MOTIČINA
na određeno, puno radno vrijeme, zamjena radnice na bolovanju

UVJETI:
Prema Zakonu  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(Narodne novine br. 87/08; 86/09; 92/10; 105/10 ., 90/11., 86/12., 126/12 i 94/13).

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni  priložiti:
-životopis
-dokaz o stručnoj spremi
-domovnicu
-uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  ne starije od 6 mjeseci

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
O rezultatima izbora po natječaju kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana donošenja odluke o izboru
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj, prema jednakim uvjetima, pozvati se na to pravo i priložiti dokaz  o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva
Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji( Narodne novine br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13. I 33/13.)  dužan je uz dokaz o priznatom status priložiti potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti  i ako je bio u radnom odnosu, potvrdu posljednjeg poslodavca iz koje je vidljiv  razlog prestanka radnog odnosa  

ROK za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Ispostava Našice i mrežnim i oglasnoj ploči Škole.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta s naznakom “ za natječaj” dostaviti  na adresu:
Osnovna škola Vladimira Nazora, Feričanci
Trg M.Gupca 9. 31512 FERIČANCI
 

 

v.d. Ravnateljica:
Mirjana Bilić

 

Natječaj objavljen na oglasnim i web stranicama škole 10.03.2014.g.


 

OSNOVANA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA

                      FERIČANCI
   
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.,  94/13.).

 


Osnovna škola Vladimira Nazora, Feričanci  objavljuje

NATJEČAJ
za upražnjeno radno mjesto

 


1. Učitelja/ice razredne nastave – rad u PŠ Seona, rad u kombiniranom razrednom odjelu - na neodređeno puno radno vrijeme  - 1 izvršitelj
 

Uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,  90/11., 16/12., 86/12., 126/12. 94/13.).


Rok za podnošenje prijava je  osam dana od dana objave na mrežnim stranicama  i oglasnim  pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnim pločama  školske ustanove.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni  u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti dokaz o potrebnoj stručnoj spremi (preslika),  
uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od šest mjeseci u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( izvornik ) , presliku domovnice i životopis.  
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 174/04., 92/05.,2/07, 107/07.,65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13. i 33/13.) dužan je uz dokaz o priznatom statusu te potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti priložiti i dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.


Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti osobno ili poslati poštom  na adresu:

 

Osnovna škola Vladimira Nazora
Trg Matije Gupca 9
31512 Feričanci


 

Natječaj je objavljen na  mrežnim stranicama  i oglasnim  pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnim pločama  škole  dana 10. veljače  2014. godine.


Rok za prijavu  kandidata: od 10. do 17. veljače 2014. godine.


Feričanci,  7. veljače 2014.                            

v.d.ravnatelja:

Mirjana Bilić
 

 

 


 

OSNOVANA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA, FERIČANCI
Feričanci,15.10.2013.

Na temelju članka 107.st.1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08; 86/09; 92/10; 105/10, 90/11. i 86/12,126/12 i 94/13)  ravnatelj Osnovne škole Vladimira Nazora, Feričanci raspisuje

NATJEČAJ
za upražnjeno  radno mjesto:

1. Učitelja matematike i informatike (m/ž)
    na neodređeno, nepuno radno vrijeme - 11 sati nastave tjedno

UVJETI:
Prema Zakonu  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(Narodne novine br. 87/08; 86/09; 92/10; 105/10 ., 90/11..86/12., 126/12. i 94/13).
Zamolbi priložiti:
-životopis
-diplomu
-domovnicu
-uvjerenje o nekažnjavanju
Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima prema posebnim propisima, dužni su svoj status dokazati valjanom dokumentacijom uz uvjet da su nezaposleni i da imaju dokumentaciju , ako su bili u radnom odnosu, zbog čega im je prestao radni odnos

ROK za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Ispostava Našice i mrežnim i oglasnoj ploči Škole.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta  dostaviti  na adresu:
Osnovna škola Vladimira Nazora, Feričanci
Trg M.Gupca 9. 31512 Feričanci

Ravnatelj:
Ivan Kočaj

 

 

 


Na temelju članka 107.st.1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08; 86/09; 92/10; 105/10, 90/11.,86/12., 126/12, 94/13) ravnatelj Osnovne škole Vladimira Nazora, Feričanci raspisuje


NATJEČAJ
za upražnjeno radno mjesto:

 


1.UČITELJA ENGLESKOG  JEZIKA (m/ž)
  na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 18 sati nastave tjedno   

UVJETI:
Prema Zakonu  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08; 86/09; 92/10; 105/10., 90/11., 86/12., 126/12 i 94/13).

Zamolbi priložiti:
-životopis
-diplomu
-domovnicu
-uvjerenje o nekažnjavanju
Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima prema posebnim propisima, dužni su svoj status dokazati valjanom dokumentacijom uz uvjet da su nezaposleni i da imaju dokumentaciju , ako su bili u radnom odnosu, zbog čega im je prestao radni odnos.

ROK za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Ispostava Našice i mrežnim i oglasnoj ploči Škole.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta  dostaviti  na adresu:
Osnovna škola Vladimira Nazora, Feričanci
Trg M.Gupca 9. 31512 FERIČANCI

Ravnatelj:

Ivan Kočaj

 


 

OSNOVANA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA
FERIČANCI
KLASA:012-01-01/13-12
URBROJ:2149-09/13-1
Feričanci, 12.09.2013.PREDMET: OBJAVA PONIŠTENJA DIJELA NATJEČAJA

Na temelju članka 107.st.8. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08; 86/09; 92/10; 105/10, 90/11. i 86/12) Školski odbor Osnovne škole Vladimira Nazora, Feričanci donosi zaključak

O PONIŠTENJU DIJELA NATJEČAJA

Poništava se dio natječaja objavljen na mrežnim i oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole dana 30.08.2013.g. pod točkom 2. za
UČITELJA ENGLESKOG I NJEMAČKOG JEZIKA (m/ž) na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 15 sati nastave tjedno  

Osnovna škola Vladimira Nazora, Feričanci
Trg M.Gupca 9. 31512 FERIČANCI

 

 
Predsjednica Školskog odbora:
Valentina Petković,v.r.

 

 


 

Na temelju članka 107.st.1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08; 86/09; 92/10; 105/10, 90/11. i 86/12)  ravnatelj Osnovne škole Vladimira Nazora, Feričanci raspisuje Natječaj za upražnjena radna mjesta

 1. UČITELJA LIKOVNE  KULTURE (m/ž) na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 2 sata nastave tjedno
 2. UČITELJA ENGLESKOG I NJEMAČKOG JEZIKA (m/ž) na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 15 sati nastave tjedno
 3. UČITELJA RAZREDNE NASTAVE (m/ž) na neodređeno, puno radno vrijeme

UVJETI:
Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08; 86/09; 92/10; 105/10., 90/11. i 86/12).
Zamolbi priložiti:
-životopis
-diplomu
-domovnicu
-uvjerenje o nekažnjavanju
Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima prema posebnim propisima, dužni su svoj status dokazati valjanom dokumentacijom uz uvjet da su nezaposleni i da imaju dokumentaciju , ako su bili u radnom odnosu, zbog čega im je prestao radni odnos.

ROK za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Ispostava Našice i mrežnim i oglasnoj ploči Škole.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta  dostaviti  na adresu:
Osnovna škola Vladimira Nazora, Feričanci
Trg M.Gupca 9. 31512 FERIČANCI

 

 
Ravnatelj:
Ivan Kočaj

 

Prijevoz putnika

Priloženi dokumenti:
PUTNICI- dovoz odvoz 2021-22..pdf


TJEDAN ŠKOLSKOG DORUČKA

 


UPUTE

Raspored zvonjenja

Priloženi dokumenti:
RASPORED ZVONJENJA 2021.-2022..pdf


Školska ambulanta


Drugi materijali

Popis udžbenika

e-Dnevnik


Katalog knjižnice

Za pretraživač kataloga knjižnice kliknite ovdje.


Jelovnik

Jelovnik školske kuhinje možete pogledati ovdje


Tražilica


preskoči na navigaciju