preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Godišnji plan za 2013.g.

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA

FERIČANCI

Klasa:602-01/12-139.

Urbroj:2149-09/12-1.

Feričanci,30.10.2012.

 

Na temelju članka 13. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN RH br. 110/2007., 128/2008., 90/11.), te članka 51. Statuta Škole Školski odbor na sjednici održanoj 30.10.2012. donio je

 

 

GODIŠNJI PLAN JAVNE NABAVE  ZA 2013.G.

 

ČLANAK 1.

 

Planom javne nabave Osnovne škole Vladimira Nazora, Feričanci za robu, radove i usluge bagatelne i male vrijednosti za 2013. g. (u daljem tekstu Plan) te ostalih nabava određuje se nabava roba, radova i usluga za koje su planirana sredstva u Financijskom planu Škole za 2013.g. i čija ukupna vrijednost po stavkama ne prelazi iznos procijenjene vrijednosti za bagatelnu nabavu od 20.000,00 do 70.000,00 kn, a za male vrijednosti  između 70.000,00 kn i europskih pragova.

 

ČLANAK 2.

 

Škola će provoditi postupak nabave roba, radova i usluga bagatelne i male vrijednosti manjih od 70.000,00 kuna provedbom  izravnog ugovaranja i od 70.000,00 kn do europsih pragova otvorenim postupkom.

 

ČLANAK 3.

 

Tijekom godine Škola planira  izvršiti sljedeću nabavu roba, radova i usluga bagatelne i  male vrijednosti:

 

A) GODIŠNJI PLAN NABAVE ROBA

R.b.

Ev. broj

kontnog plana

Pozicija PREDMET NABAVE

Vrijednost

(god. iznos

bez PDV-a)

Vrsta

postupka

Provedba

nabave

(tijekom god.)

Izravna

pogodba

1. 32210 287 NASTAVNI MATERIJAL 5.000,00 "
2. 32211 287 UREDSKI MATERIJAL 6.000,00 "
3.

32241

32242

206

MATERIJAL I DIJELOVI ZA

TEKUĆE I INVESTICIJSKO

ODRŽAVANJE OBJEKATA,

POSTROJENJA I OPREME

2.000,00 "
4. 32214 287

MATERIJAL I SREDSTVA

ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

2.400,00 "
5. 32216  

MATERIJAL ZA

HIGIJENSKE POTREBE

2.400,00 "
6. 32251 289

NABAVA SITNOG

INVENTARA

1.200,00 "
7. 32212 287

NABAVA STRUČNE

LITERATURE

3.600,00 "
8. 32271 287

SLUŽBENA I RADNA

ODJEĆA

1.120,00 "
9. 32219 287

OSTALI MAT. ZA

RED. POSLOVANJE

2.400,00 "

 

ŠKOLSKA KUHINJA

 

1.                   

A/ MLINARSKI I

PEKARSKI PROIZVODI

55.000,00

Izravna

pogodba

Tijekom

godine

2.    

B/ MLIJEKO I MLIJEČNI

PROIZVODI

30.000,00  
3.     C/ MESNE PRERAĐEVINE 20.000,00  
4.     D/ NAMAZI 10.000,00  
5.             

E/ OSTALE

PREHRAMBENE

NAMIRNICE ZA ŠKOLSKU

KUHINJU

15.000,00  

 

B/GODIŠNJI PLAN NABAVE USLUGA

 

R.b.

Ev. broj

kontnog plana

Pozicija PREDMET NABAVE

Vrijednost

(god. iznos

bez PDV-a)

Vrsta

postupka

Provedba

nabave

(tijekom god.)

1. 32322 348

REDOVNO GODIŠNJE

SERVISIRANJE

I PREGLED PP APARATA

 

REDOVNI I KONTROLNI

PREGLED

KOTLOVNICE

 

REDOVNI I PREGLED

PANIK RASVJETE

 

KONTROLA ZAŠTITE OD

STRUJNOG UDARA

 

KONTROLA

GROMOBRANSKE

INSTALACIJE

 

HIDRATANTSKA MREŽA

17.000,00

Izravna

pogodba

2. 32231 327 EL. ENERGIJA 45.000,00 "
3. 32239 327

USLUGE PILJENJA

DRVA I NABAVA DRVA

20.000,00 "
4. 32344 331

DIMNJAČARSKE

USLUGE

1.000,00 "
5. 32389 335

RAČUNALNE USLUGE

BAZE

640,00 "
6. 32311 329 TELEFONSKE USLUGE 15.920,00 "
7. 32313 329 POŠTANSKE USLUGE 4.000,00 "
8.       12.000,00 "
9. 32342 331 USLUGE OPSKRBE VODE 5.360,00 "
10. 32342 331

USLUGE ODVOZA

SMEĆA

1.360,00 "
11. 32343 331 DERATIZACIJA, DEZ. 13.000,00 "
12. 32349 331

OSTALE

NESP. KOM. USLUGE

2.800,00 "
13. 32375 334 GEODETSKE USLUGE 400,00 "
14. 32391 336

GRAFIČKE, TISK. USL.

FOTOK. I UVEZA

400,00 "
15. 32392 336

FILMSKE USLUGE I

USLUGE IZRADE

FOTOG.

2.400,00 "
16. 32953 656

JAVNOBILJEŽNIČKE

USLUGE I SUDSKE

PRISTOJBE

4.000,00 "
17. 32999 340

USLUGE ZAŠTITE

NA RADU

5.090,00 "
18. 34311 341 BANKARSKE USLUGE 5.580,00 "
19. 32361 294

OSTALE NESPOMENUTE

KONTROLE

(ZDRAVSTVENI I

SANITARNI PREGLEDI)

  "

 

C) GODIŠNJI PLAN NABAVE RADOVA

 

 

Ev. broj

kontnog plana

Pozicija

PREDMET NABAVE

Vrsta radova

Vrijednost

Iznos bez

PDV-a

Vrsta

postupka

Provedba

nabave

(tijekom god.)

1. 1.   Dogradnja hidrantske mreže MŠ 50.000,00 "
2. 2.  

Ugradnja vanjske stolarije na MŠ

i izrada fasade

70.000,00 "
3. 3.   Izrada fasade MŠ 70.000,00 "
4. 4.   Lakiranje parketa 20.000,00 "
5. 5.   Vrata drvarnice u PŠ Seona 5.000,00 "
6. 6.   Postavljanje ograde oko matične škole 25.000,00 "
1. KAPITALNO ULAGANJE
1. 1.  

Izgradnja športske dvorane u

PŠ D. Motičina

3.500.000,00

Otv. pos.

provodi

Županija

 

NAPOMENA:

VRSTA POSTUPKA OVISI O ODOBRENJU SREDSTAVA TIJEKOM 2013.G. OD STRANE ŽUPANIJSKOG UREDA ZA PROSVJETU.

      POSTUPAK NABAVE RADOVA PROVODI ŽUPANIJSKI URED ZA PROSVJETU 

      NA TEMELJU ISKAZANIH POTREBA ŠKOLE, U SKLADU S TROGODIŠNJIM

      PLANOM I FINANCIJSKIM MOGUĆNOSTIMA ŽUPANIJE.

 

ČLANAK 4.

 

Za provedbu postupka javne nabave bagatelne i male vrijednosti vodit će se evidencija postupka nabave i sklopljenih uhovora o nabavi male vrijednosti na propisanom obrascu, te podnijeti odgovarajuća izvješća u skladu sa zakonom.

 

ČLANAK 5.

Plan javne nabave za 2013. godinu bit će dostupan na web stranicama škole.

 

ČLANAK 6.

 

Ovaj plan stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednica Školskog odbora:

Mirjana Bilić, v.r.

 

Prijevoz putnika

Priloženi dokumenti:
PUTNICI- dovoz odvoz 2021-22..pdf


TJEDAN ŠKOLSKOG DORUČKA

 


UPUTE

Raspored zvonjenja

Priloženi dokumenti:
RASPORED ZVONJENJA 2021.-2022..pdf


Školska ambulanta


Drugi materijali

Popis udžbenika

e-Dnevnik


Katalog knjižnice

Za pretraživač kataloga knjižnice kliknite ovdje.


Jelovnik

Jelovnik školske kuhinje možete pogledati ovdje


Tražilica


preskoči na navigaciju