preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Odluka o imenovanju službenika za informiranje

OSNOVNA ŠKOLA  VLADIMIRA NAZORA

FERIČANCI

KLASA:012-03/14-01.

URBROJ: 2149-09-15-1

U Feričancima, 15.08.2014

Na temelju članka 13.. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, 25/13.) ravnatelj Osnovne škole Vladimira Nazora, Feričanci donosi

O D L U K U

o imenovanju službenika za informiranje

 I.

 Imenuje  se Marko Knežević  službenikom za informiranje u Osnovnoj školi Vladimira Nazora,Feričanci

II.

Službenik za informiranje obavlja poslove sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči  i Internet stranici škole.

Ravnatelj

Marko Knežević

DOSTAVITI:

  1. Marko Knežević

  2. Povjerenik za informiranje – Registar službenika za informiranje

  3. Oglasna ploča

  4. Internet stranica škole

  5. Pismohrana

 


 

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA
FERIČANCI
KLASA:012-03/14-01.
URBROJ:2149-09/14-1.
Feričanci, 15.08.2014.

Na temelju čl. 22. stavka 4.Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 172/03., 144/10.,37/11 i 77/11), ravnatelj Osnovne škole Vladimira Nazora , Feričanci   donosi  dana  15.08.2014 godine sljedeću


 


O D L U K U
O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

 


Članak 1.

 

Ovom Odlukom imenuje se Službenik za informiranje u Osnovnoj školi Vladimira Nazora, Feričanci,  kao tijelu javne vlasti.

Službenik za informiranje je posebna službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.Članak 2.

 

Službenikom za informiranje imenuje se Marko Knežević, ravnatelj škole.
 


Članak 3.
 


Službenik za informiranje:

-    obavlja poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija, sukladno  unutarnjem ustroju i radu školskih službi
-    unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad Osnovne škole Vladimira Nazora,  Feričanci kao tijela javne vlasti,
-    osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama,
-    obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o pravu na pristup informacijama i podzakonskim propisima koji su donijeti na temelju tog Zakona.

 


Članak 4.
 


Službenik za informiranje poduzima sve radnje i mjere potrebne radi zakonitog provođenja Zakona za pristup informacijama. U svom radu određene ovlasti prenosi na druge službe radi urednog vođenja i ažuriranja upisnika Zahtjeva za pristup informacijama, te postupaka koji neposredno proizlaze iz primjene istih,  za što je neposredno odgovoran kao  ravnatelj  Škole- čelnik tijela javne vlasti.

 

RAVNATELJ:
Marko Knežević

 

Prijevoz putnika

Priloženi dokumenti:
PUTNICI- dovoz odvoz 2021-22..pdf


TJEDAN ŠKOLSKOG DORUČKA

 


UPUTE

Raspored zvonjenja

Priloženi dokumenti:
RASPORED ZVONJENJA 2021.-2022..pdf


Školska ambulanta


Drugi materijali

Popis udžbenika

e-Dnevnik


Katalog knjižnice

Za pretraživač kataloga knjižnice kliknite ovdje.


Jelovnik

Jelovnik školske kuhinje možete pogledati ovdje


Tražilica


preskoči na navigaciju