presko鑙 na sadr綼j

Login
Korisnik:
Lozinka:
Izvje规e o provedbi zakona 2021.
Prilo緀ni dokumenti:
Godisnje izvjesce.pdf

Izvje规e o provedbi zakona 2019.
Izvje规e o provedbi zakona 2018
Prilo緀ni dokumenti:
Godisnje izvjesce (1)-za 2018..pdf

Izvje规e o provedbi zakona 2017.
Prilo緀ni dokumenti:
Godisnje izvjesce.pdf
izvjesce.csv

Izvje规e o provedbi zakona 2016.
Prilo緀ni dokumenti:
Godisnje izvjesce.pdf
izvjesce.csv

Izvje规e o provedbi zakona 2015

From: Povjerenik za informiranje [mailto:noreply@izvjesca.pristupinfo.hr]
Sent: Tuesday, January 19, 2016 1:47 PM
To: ured@os-vnazora-fericanci.skole.hr
Subject: Potvrda o zaprimljenom Godišnjem izvješ鎢 o provedbi ZPPI za 2015.

 

Poštovani/a,

Vaše izvješ鎒 je zaprimljeno, 鑙me ste ispunili zakonsku obvezu dostave Godišnjeg izvješ鎍 o provedbi ZPPI za 2015. Molimo Vas da prilo緀no izvješ鎒 objavite na internetskoj stranici te ispirintate radi Vaše evidencije.

I nakon dostave Izvješ鎢 mo緀te pristupiti putem aplikacije korištenjem korisni鑛ih podataka (imena i lozinke, originalne ili izmijenjene, ako ste je izmijenili), ali ga više ne mo緀te mijenjati.

S poštovanjem,

Povjerenica za informiranje
Dr.sc. Anamarija Musa

Prilo緀ni dokumenti:
Godisnje izvjesce za 2015.pdf

Izvje规e o provedbi zakona 2014

From: PPI [mailto:izvjesce2014@pristupinfo.hr]
Sent: Monday, January 19, 2015 9:55 AM
To: ured@os-vnazora-fericanci.skole.hr
Subject: Potvrda ispunjavanja Izvješ鎍 o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2013. godinu

 

Potvrda ispunjavanja elektronskog obrasca za Izvješ鎒 o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2014. godinu

Poštovani/a Osnovna škola Vladimira Nazora,

ova e-poruka je potvrda da ste uspješno ispunili elektronski obrazac za Izvješ鎒 o provedbi  Zakona o pravu na pristup informacijama za 2014. godinu,  te da su Vaši odgovori pohranjeni.

Za eventualna pitanja mo緀te nas kontaktirati putem e-mail adrese  izvjesce2014@pristupinfo.hr

Hvala Vam na suradnji.

Srda鑑n pozdrav,
Povjerenica za informiranje

Izvje规e o provedbi zakona 2012

IZVJEŠ艵 O PROVEDBI

ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZA 2012. GODINU

 

E-porukom je potvr餰no da smo uspješno ispunili Izvješ鎒 o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2012. godinu, te da su naši odgovori pohranjeni.

 

 

Izvje规e o provedbi zakona 2011

IZVJEŠ艵 O PROVEDBI

ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZA 2011. GODINU

 

Osnovna škola Vladimira Nazora

Feri鑑nci

Trg Matije Gupca 9

 

Podaci iz 鑜anka 25. Zakona o pravu na pristup informacijam:

1.

broj zaprimljenih zahtjeva za informacije 0
2. broj usvojenih zahtjeva 0
3. broj izdanih obavijesti, sukladno 鑜anku 15. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama 1
4. broj odbijenih zahtjeva i razlozi odbijanja 0
5. broj odbijenih zahtjeva i razlozi odbijanja, sukladno 鑜anku 8. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama 0
6. broj odba鑕nih zahtjeva i razlozi odbacivanja 0
7. broj ustupljenih zahtjeva 0
8. broj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije 0
9. broj usvojenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije 0
10. broj odbijenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije 0
11. broj odba鑕nih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije 0
12. broj zahtjeva riješenih u roku 0
13. broj zahtjeva riješenih izvan roka 0
14. broj neriješenih zahtjeva 0
15. broj izjavljenih 綼lbi 0
16. broj usvojenih 綼lbi 0
17. broj odbijenih 綼lbi 0
18. broj odba鑕nih 綼lbi 0
19. broj podnesenih tu綽i 0
20. visina ostvarene naknade iz 鑜anka 19. Zakona o pravu na pristup informacijama 0
21. informacije koje su objavljene sukladno obvezama utvr餰nim 鑜ankom 20. Zakona o pravu na pristup informacijama 1
22. obrazlo緀nje i ocjena postoje鎒g stanja na osnovi prethodno iskazanih podataka Stanje je zadovoljavaju鎒 i ispunjeni su i ispoštovani uvjeti utvr餰ni Zakonom o pravu na pristup informacijama

 

Prilog:

  • preslike rješenja protiv kojih je pokrenut upravni spor i odluka Upravnog suda Republike Hrvatske
Prijevoz putnika

Prilo緀ni dokumenti:
PUTNICI- dovoz odvoz 2021-22..pdf


TJEDAN ㎏OLSKOG DORU菿A

 


UPUTE

Raspored zvonjenja

Prilo緀ni dokumenti:
RASPORED ZVONJENJA 2021.-2022..pdf


﹌olska ambulanta


Drugi materijali

Popis ud綽enika

e-Dnevnik


Katalog knji緉ice

Za pretra緄va kataloga knji緉ice kliknite ovdje.


Jelovnik

Jelovnik školske kuhinje mo緀te pogledati ovdje


Tra緄lica


presko鑙 na navigaciju