preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Godišnji plan za 2014.g.

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA
FERIČANCI
Klasa:602-01/12-149.
Urbroj:2149-09/12-1.
Feričanci,16.12.2013.

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi  (NN RH br. 90/11. i 83/13), te članka 51. Statuta Škole, Školski odbor na sjednici održanoj 16.12.2013. donio je

GODIŠNJI PLAN JAVNE NABAVE ZA 2014. GODINU

ČLANAK 1.

Planom javne nabave OŠ V.Nazora, Feričanci za robu, radove i usluge bagatelne vrijednosti za 2014. g. (u daljem tekstu:Plan) te ostalih nabava određuje se nabava roba, radova i usluga za koje su planirana sredstva u Financijskom planu Škole za 2014.g. i čija ukupna vrijednost po stavkama ne prelazi iznos procijenjene vrijednosti za bagatelnu nabavu do 70.000,00 kn .

ČLANAK 2.

Škola će provoditi postupak nabave roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti manjih od 70.000,00 kuna provedbom  izravnog ugovaranja.

ČLANAK 3.

Tijekom godine Škola planira  izvršiti sljedeću nabavu roba, radova i usluga bagatelne i  male vrijednosti:

A) GODIŠNJI PLAN NABAVE ROBA

R.b.

EV. BROJ

kontnog plana

Pozicija PREDMET NABAVE Vrijednost
(god.iznos bez PDV-a)
Vrsta postupka
Provedba nabave
(tijekom god.)
Izravna pogodba
1. 32210 287 NASTAVNI MATERIJAL 3.000,00 "
2. 32211 287 UREDSKI MATERIJAL 5.000,00 "
3.

32241

32242

206 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA, POSTROJENJA I OPREME 2.500,00 "
4. 32214 287  MATERIJAL  I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE 2.400,00 "
5. 32216   MATERIJAL ZA  HIGIJENSKE POTREBE 2.400,00 "
6. 32251 289 NABAVA SITNOG INVENTARA 1.200,00 "
7. 32212 287 NABAVA STRUČNE LITERATURE 3.600,00 "
8. 32271 287 SLUŽBENA I RADNA ODJEĆA 1.120,00 "
9. 32219 287 OSTALI MAT.ZA RED.POSLOVANJE 2.400,00 "

 

ŠKOLSKA KUHINJA

1.              A/ MLINARSKI I PEKARSKI PROIZVODI 55.000,00 Izravna pogodba
Tijekom godine
2.     B/MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI 30.000,00 "
3.     C/MESNE PRERAĐEVINE 20.000,00 "
4.     D/ NAMAZI 10.000,00 "
5.     E/ OSTALE PREHRAMBENE NAMIRNICE ZA ŠKOLSKU KUHINJU 15.000,00 "

 

B/GODIŠNJI PLAN NABAVE USLUGA

 

EV.

BROJ.

kont.

plana
Pozicija Predmet
Nabave
Vrijednost
(god.iznos bez PDV-a)
Vrsta postupka
Provedba nabave
(tijekom god.)
1. 32322 348 REDOVNO GODIŠNJE SERVISIRANJE I PREGLED PP APARATA

REDOVNI I KONTROLNI PREGLED KOTLOVNICE

REDOVNI I PREGLED PANIK RASVJETE

KONTROLA ZAŠTITE OD STRUJNOG UDARA

KONTROLA GROMOBRANSKE INSTALACIJE

HIDRANTSKA MREŽA
17.000,00 Izravna
pogodba
2. 32231 327 EL.ENERGIJA 45.000,00 "
3. 32239 327 USLUGE PILJENJA DRVA I NABAVA DRVA 20.000,00 "
4. 32344 331 DIMNJAČARSKE USLUGE 1.000,00 "
5. 32389 335 RAČUNALNE USLUGE BAZE 900,00 "
6. 32311 329 TELEFONSKE USLUGE 18.000.00 "
7. 32313 329 POŠTANSKE USLUGE 1.900,00 "
8.     INTERNETSKE USLUGE 800,00 "
9. 32342 331 USLUGE OPSKRBE VODOM 12.000,00 "
10. 32342 331 USLUGE ODVOZA SMEĆA 6.700,00 "
11. 32343 331 DERATIZACIJA, DEZ. 2.000,00 "
12. 32349 331 OSTALE NESP.KOM.USLUGE
(vodni doprinos)
13.000,00 "
13. 32375 334 GEODETSKE USLUGE 1.000,00 "
14. 32391 336 GRAFIČKE, TISK.USL. FOTOK.I UVEZA 400,00 "
15. 32392 336 FILMSKE USLUGE I USLUGE IZRADE FOTOG. 300,00 "
16. 32953 656 JAVNOBILJEŽNIČKE USLUGE I SUDSKE PRISTOJBE 1.400,00 "
17. 32999 340 USLUGE ZAŠTITE NA RADU 4.000,00 "
18. 34311 341 BANKARSKE USLUGE 1.600,00 "
19. 32361 294 OSTALE NESPOMENUTE KONTROLE (ZDRAVSTVENI I SANITARNI PREGLEDI) 5.500,00 "

 

C) GODIŠNJI PLAN NABAVE RADOVA

  Ev.
broj
Broj kon.
plana
Pozicija Predmet nabave
Vrsta radova
Vrijednost
Iznos bez PDV-a
Vrsta postupka
Provedba nabave
(tijekom god.)
1. 1.   Dogradnja hidrantske mreže MŠ 50.000,00 "
2. 2.   Ugradnja vanjske stolarije na MŠ 70.000,00 "
3. 3.   Izrada fasade MŠ 70.000,00 "
4. 4.   Lakiranje parketa 20.000,00 "
5. 5.   Postavljanje ograde oko matične škole 25.000,00 "

 

NAPOMENA:
VRSTA POSTUPKA OVISI O ODOBRENJU SREDSTAVA TIJEKOM 2014.G. OD STRANE ŽUPANIJSKOG UREDA ZA PROSVJETU. POSTUPAK NABAVE RADOVA PROVODI ŽUPANIJSKI URED ZA PROSVJETU NA TEMELJU ISKAZANIH POTREBA ŠKOLE, U SKLADU S TROGODIŠNJIM PLANOM I FINANCIJSKIM MOGUĆNOSTIMA ŽUPANIJE AKO SU VEĆE VRIJEDNOSTI.

ČLANAK 4.

Za provedbu postupka javne nabave bagatelne vrijednosti vodit će se evidencija postupka nabave i sklopljenih ugovora o nabavi   na propisanom  obrascu, te podnijeti odgovarajuća izvješća u skladu sa zakonom.

ČLANAK 5.

Plan javne nabave za 2014. godinu bit će dostupan na web stranicama škole.

ČLANAK 6.

Ovaj plan stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Školskog odbora:

V.Petković,v.r.

Prijevoz putnika

Priloženi dokumenti:
PUTNICI- dovoz odvoz 2021-22..pdf


TJEDAN ŠKOLSKOG DORUČKA

 


UPUTE

Raspored zvonjenja

Priloženi dokumenti:
RASPORED ZVONJENJA 2021.-2022..pdf


Školska ambulanta


Drugi materijali

Popis udžbenika

e-Dnevnik


Katalog knjižnice

Za pretraživač kataloga knjižnice kliknite ovdje.


Jelovnik

Jelovnik školske kuhinje možete pogledati ovdje


Tražilica


preskoči na navigaciju