preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Godišnji plan za 2015.godine

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA
FERIČANCI
KLASA:402-01/14-2.
URBROJ:2149-09/14-1.
Feričanci,17.11.2014.

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN RH br.90/11.i 83/13), te članka 51. Statuta Škole, Školski odbor na sjednici održanoj  17.11.2014. donio je
 

GODIŠNJI PLAN JAVNE NABAVE  ZA 2015. GODINU

 

Planom javne nabave OŠ Vladimira Nazora, Feričanci za robu, radove i usluge bagatelne vrijednosti za 2015.g. (u daljem tekstu:Plan) te ostalih nabava određuje se nabava roba, radova i usluga za koje su planirana sredstva u Financijskom planu Škole za 2015.g. i čija ukupna vrijednost po stavkama ne prelazi iznos zakonom dozvoljene, procijenjene vrijednosti za bagatelnu  i ostale nabave.

Tijekom godine Škola planira  izvršiti sljedeću nabavu roba, radova i usluga:

A) GODIŠNJI PLAN NABAVE ROBA

IZVOR FINANCIRANJA: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

R.b.

EV. BROJ. kontnog plana

Pozicija PREDMET NABAVE Procijenjena vrijednost (god. iznos bez PDV-a) Vrsta postupka nabave

Planirani početak postupka: siječanj 2015.

Planirano trajanje ugovora: 12 mjeseci

  32211   Uredski materijal i ostali uredski rashodi 4.800,00 Bagatelna nabava  "
1. 32211.1 287 UREDSKI MATERIJAL (fotokopirni papir, registratori, fascikli, koverte, obrasci, olovke) 2.800,00 Bagatelna nabava  "
2. 32211.2 287 NASTAVNI MATERIJAL (kreda, spužva, papir, hamer,...) 2.000,00 Bagatelna nabava  "
  32211   Pedagoška dokumentacija 3.681,60 Bagatelna nabava  "
3. 32211.1 287 PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA 3.681,60 Bagatelna nabava  "
  32212 287 Literatura i časopisi 4.800,00 Bagatelna nabava  "
4. 32212 287 NABAVA STRUČNE LITERATURE 4.800,00 Bagatelna nabava  "
  32214 287 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 5.600,00 Bagatelna nabava  "
5. 32214.1 287 TEKUĆA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE 3.200,00 Bagatelna nabava  "
6. 32214.2 287 OSTALI MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE 2.400,00 Bagatelna nabava  "
7. 32216 287 Materijal i sredstva za higijenske potrepštine 2.250,00 Bagatelna nabava  "
8. 32219 287 Ostali materijal za redovno poslovanje 2.000,00 Bagatelna nabava  "
9. 32242 206 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.250,00 Bagatelna nabava  "
10. 32251 289 Nabava sitnog inventara 750,00 Bagatelna nabava  "
11. 32271 287 Službena i radna odjeća 1.875,00 Bagatelna nabava  "
      UKUPNO 28.006,60    

 

ŠKOLSKA KUHINJA  - SUFINANCIRANJE RODITELJA

R.b. EV. BROJ: kontnog plana Pozicija PREDMET NABAVE Procijenjena vrijednost (god. iznos bez PDV-a) Vrsta postupka nabave uključujući i postupak iz Dodatka II.B

Planirani početak postupka: siječanj 2015.

Planirano trajanje ugovora: 12 mjeseci

1. 32224   A/MLINARSKI I PEKARSKI PROIZVODI (kruh, tijesto za lepinje, burek sa špinatom, savitak, klaretti, šageti) 25.000,00 Bagatelna nabava  "
2. 32224   B/MLIJEKO I MLIJEČNE PRERAĐEVINE (sir, jogurt, puding) 30.000,00 Bagatelna nabava  "
3. 32224   C/MESO I MESNE PRERAĐEVINE (meso, riblji štapići, crispy, slanina, hrenovke) 43.000,00 Bagatelna nabava  "
4. 32224   D/NAPITCI (sok, čaj 9.000,00 Bagatelna nabava  "
5. 32224   E/VOĆE I POVRĆE (grah, grašak, mrkva, luk, povrće - miješano, banana, mandarina) 11.500,00 Bagatelna nabava  "
6. 32224   F/OSTALE PREHRAMBENE NAMIRNICE ZA ŠKOLSKU KUHINJU (riža, gris, ulje, šećer, sol, senf, paprika, papar, kakao-kraš) 15.000,00 Bagatelna nabava  "
      UKUPNO: 133.500,00    

 

B/GODIŠNJI PLAN NABAVE USLUGA

IZVOR FINANCIRANJA: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

R.b. EV: BROJ. kont. plana Pozicija Predmet nabave Procijenjena vrijednost (god. iznos bez PDV-a) Vrsta postupka

Planirani početak postupka: siječanj 2015.

Planirano trajanje ugovora: 12 mjeseci

1. 32231 327 EL. ENERGIJA 40.000,00 OBJED. JAVNA NABAVA NA NIVOU ŽUP.  "
2. 32239 327 LOŽ. ULJE I USLUGE PILJENJA DRVA I NABAVA DRVA 165.000,00 OBJED. JAVNA NABAVA NA NIVOU ŽUP.  "
3. 32242 432 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEK. I IND. ODRŽ. POSTROJENJA I OPREME 3.000,00 BAG. NABAVA  "
4. 32311 329 TELEFONSKE USLUGE 20.500,00 BAG. NABAVA  "
5. 32312 329 INTERNETSKE USLUGE 1.500,00 BAG. NABAVA  "
6. 32313 329 POŠTANSKE USLUGE 3.000,00 BAG. NABAVA  "
7. 32319   PRIJEVOZ UČENIKA 291.113,00 OBJED. JAVNA NABAVA NA NIVOU ŽUP.  "
8. 32322 348

-REDOVITO GODIŠNJE SERVISIRANJE I PREGLED PP APARATA

-REDOVNI I KONTROLNI PREGLED KOTLOVNICE I PLAMENIKA

-REDOVNI PREGLED PANIK RASVJETE

-KONTROLA ZAŠTITE OD STRUJNOG UDARA

-KONTROLA GROMOBRANSKE INSTALACIJE

-HIDRANTSKA MREŽA

-OSTALI REDOVNI SERVISI I POPRAVCI

32.000,00 BAG. NABAVA  "
9. 32341 331 USLUGE OPSKRBE VODOM 11.100,00 BAG. NABAVA  "
10. 32342 331 USLUGE ODVOZA SMEĆA 6.700,00 BAG. NABAVA  "
11. 32343 331 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA 1.700,00 BAG. NABAVA  "
12. 32344 331 DIMNJAČARSKE USLUGE 2.200,00 BAG. NABAVA  "
13. 32349 331 OSTALE NESP. KOM. USLUGE (KOMUNALNA NAK.) 13.000,00 BAG. NABAVA  "
14. 32361 294 ZDRAVSTVENI I SANITARNI PREGLEDI 12.080,00 BAG. NABAVA  "
15. 32375 334 GEODETSKE USLUGE 1.000,00 BAG. NABAVA  "
16. 32392 443 FILM I IZRADA FOTOGRAFIJA 300,00 BAG. NABAVA  "
17. 32399   OSTALE NESP. USLUGE 1.500,00 BAG. NABAVA  "
18. 32953 448 JAVNOBILJEŽNIČKE USLUGE I SUDSKE PRISTOJBE 1.800,00 BAG. NABAVA  "
19. 32991 449 RASHODI PROTOKOLA (VIJENCI, CVIJEĆE) 500,00 BAG. NABAVA  "
20. 32999   OSTALI NESPOMENUTI RASHODI 1.500,00 BAG. NABAVA  "
21. 34311 341 BANKARSKE USLUGE 1.000,00 BAG. NABAVA  "
      UKUPNO BAG. NABAVA 114.380,00    
      UKUPNO OBJ. JAVNA NABAVA NA NIVOU ŽUP. 496.113,00    
      SVEUKUPNE USLUGE 610.493,00    

 

C) GODIŠNJI PLAN NABAVE RADOVA

IZVOR FINANCIRANJA  OSJEČKO- BARANJSKA ŽUPANIJA

 

Ev. broj

Broj kon. plana

Pozicija

Predmet nabave

Vrsta radova

Procijenjena vrijednost (god. iznos bez PDV-a) Vrsta postupka nabave
1. 1.   Nabavka i ugradnja vanjske stolarije na sportskoj dvorani i sanacija krovišta MŠ Feričanci 120.000,00 OBJED. JAVNA NABAVA NA NIVOU ŽUP.
2. 2.   Lakiranje parketa 20.000,00  "
3. 3.   Fasada na OŠ Feričanci 40.000,00  "
4. 4.   Dogradnja električnih instalacija u informatičkoj učionici 25.000,00  "
5. 5.   Adaptacija postojećeg unutrašnjeg prostora - prenamjena u zbornicu PŠ Seona 5.0000,00  "

 

NAPOMENA: Postupak nabave radova  veće vrijednosti provodi  Osječko-baranjska županija na temelju iskazanih potreba škole, u skladu s trogodišnjim planom i financijskim mogućnostima županije. Ostale nabave radova provodi Škola.

Za provedbu postupka javne nabave bagatelne vrijednosti vodit će se evidencija postupka nabave i sklopljenih ugovora o nabavi   na propisanom  obrascu, te podnijeti odgovarajuća godišnja izvješća u skladu sa zakonom.

 Plan javne nabave za 2015. godinu bit će dostupan na web stranicama škole.

Predsjednica Školskog odbora:V.Petković,v.r.

Prijevoz putnika

Priloženi dokumenti:
PUTNICI- dovoz odvoz 2021-22..pdf


TJEDAN ŠKOLSKOG DORUČKA

 


UPUTE

Raspored zvonjenja

Priloženi dokumenti:
RASPORED ZVONJENJA 2021.-2022..pdf


Školska ambulanta


Drugi materijali

Popis udžbenika

e-Dnevnik


Katalog knjižnice

Za pretraživač kataloga knjižnice kliknite ovdje.


Jelovnik

Jelovnik školske kuhinje možete pogledati ovdje


Tražilica


preskoči na navigaciju