preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Odluka o usvajanju godišnjeg plana javne nabave

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA

FERIČANCI

Klasa: 012-01-01/11-2.
Urbroj:2149-09/11-1.
Feričanci, 21.12.2011.

Na temelju članka 51 Statuta Osnovne škole   Vladimira Nazora Feričanci Školski odbor Osnovne škole Vladimira Nazora Feričanci , na sjednici održanoj dana  21.12. 2011. godine donosi sljedeću

 

O D L U K U
O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA JAVNE NABAVE ZA 2012.GODINU

 

I.


Usvaja se Godišnji plan javne nabave za 2012. godinu.

 

II.

Odgovorna osoba naručitelja: ravnatelj - Ivan Kočaj

Ovlašteni predstavnici:

  • Branka Moržanj
  • Emica Falamić

 

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Dostavlja se:

  1. Oglasna ploča
  2. Pismohrana,ovdje.

 

Predsjednica Školskog odbora:

Mirjana Bilić

 

Godišnji plan javne nabave za 2012. godinu

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA

FERIČANCI

Klasa:602-01/11-134.

Urbroj:2149-09/11-1.

Feričanci,16.12.2011.

 

Na temelju članka   13.stavak1. Zakona o javnoj nabavi  ( NN RH br. 110/2007;128/2008., 90/11.) ,  te    članka 51.Statuta Škole Školski odbor na sjednici održanoj 21.12.2011.g. donio je

 

GODIŠNJI PLAN JAVNE NABAVE  ZA 2012.G.

 

ČLANAK 1.

Planom javne nabave OŠ V.Nazora, Feričanci za robu, radove i usluge bagatelne i male vrijednosti za 2012. g. (u daljem tekstu Plan) te ostalih nabava određuje se nabava roba, radova i usluga za koje su planirana sredstva u Financijskom planu Škole za 2012.g. i čija ukupna vrijednost po stavkama ne prelazi iznos procijenjene vrijednosti za bagatelnu nabavu od 20.000,00 do =70.000,00 kn , a za male vrijednosti  između =70.000,00 kn i europskih pragova .

 

ČLANAK 2.

Škola će provoditi postupak nabave roba, radova i usluga bagatelne i male vrijednosti manjih od 70.000,00 kuna provedbom  izravnog ugovaranja i od =70.000,00 kn do europsih pragova otvorenim postupkom.

 

ČLANAK 3.

 

A) GODIŠNJI PLAN NABAVE ROBA


 

R.b.

EV. BROJ.

kontnog

plana

Pozicija PREDMET NABAVE

VRIJEDNOST

(god. iznos

bez PDV-a)

Vrsta postupka

Provedba nabave

1.

32210 287  NASTAVNI MATERIJAL 15.000,00

(tijekom godine)

Izravna pogodba

2. 32211 287  UREDSKI MATERIJAL 16.000,00

(tijekom godine)

Izravna pogodba

3.

32241

32242

206

 MATERIJAL I DIJELOVI ZA

 TEKUĆE I INVESTICIJSKO

 ODRŽAVANJE OBJEKATA,

 POSTROJENJA I OPREME

8.000,00

(tijekom godine)

Izravna pogodba

4. 32214 287  POTROŠNI MATERIJALI 6.000,00

(tijekom godine)

Izravna pogodba

5. 32216  

 MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I

 HIGIJENSKI MATERIJAL
8.500,00

(tijekom godine)

Izravna pogodba

6.

4221

3225

289  NABAVA SITNOG INVENTARA 2.500,00

(tijekom godine)

Izravna pogodba

7. 32212 287

 NABAVA

 STRUČNE LITERATURE

10.000,00

(tijekom godine)

Izravna pogodba

8. 32215 287  SLUŽBENA I RADNA ODJEĆA 2.000,00

(tijekom godine)

Izravna pogodba

9. 32219 287

 OSTALI MATERIJAL

 ZA RED. POSLOVANJE
4.000,00

(tijekom godine)

Izravna pogodba

10. 32251    SITNI INVENTAR 2.500,00

(tijekom godine)

Izravna pogodba

 

ŠKOLSKA KUHINJA

  1.                                             

 A/ MLINARSKI I

 PEKARSKI PROIZVODI

   55.000,00

Izravna pogodba

Tijekom godine

2.    

 B/ MLIJEKO I

 MLIJEČNI PROIZVODI

   30.000,00

                   

Izravna pogodba

Tijekom godine

3.      C/ MESNE PRERAĐEVINE    20.000,00

Izravna pogodba

Tijekom godine

4.      D/ NAMAZI   10.000,00

Izravna pogodba

Tijekom godine

5.    

 E/ OSTALE PREHRAMBENE NAMIRNICE ZA ŠKOLSKU KUHINJU

  15.000,00

Izravna pogodba

Tijekom godine

 

B/ GODIŠNJI PLAN NABAVE USLUGA

 

R. b.

EV. BROJ.

kontnog

plana

Pozicija PREDMET NABAVE

VRIJEDNOST

(god. iznos

bez PDV-a)

Vrsta postupka

Provedba nabave

(tijekom godine)

1. 32322 348

 REDOVITO GODIŠNJE

 SERVISIRANJE I

 PREGLED PP

 APARATA

 

 REDOVNI I KONTROLNI

 PREGLED KOTLOVNICE

 

 REDOVNI PREGLED

 PANIK RASVJETE

 

 KONTROLA ZAŠTITE

 OD STRUJNOG UDARA

 

 KONTROLA

 GROMOBRANSKE

 INSTALACIJE

 

 HIDRANTSKE MREŽE

 

 USLUGE TEK. I INV.

 ODRŽAVANJA

63.000,00

Izravna

pogodba

2. 32231 327  EL. ENERGIJA 37.000,00

Izravna

pogodba
3. 32239 327

 USLUGE PILJENJA

 DRVA I NABAVA DRVA

21.000,00

Izravna

pogodba
4. 32344 331  DIMNJAČARSKE USLUGE 4.000,00

Izravna

pogodba
5. 32389 335

 RAČUNALNE USLUGE

 BAZE

1.000,00

Izravna

pogodba
6. 32311 329  TELEFONSKE USLUGE 26.000,00

Izravna

pogodba
7. 32313 329  POŠTANSKE USLUGE 5.000,00

Izravna

pogodba
8. 32339 330

 USLUGE HTV

 PRETPLATE

5.760,00

Izravna

pogodba
9. 32342 331

 USLUGE OPSKRBE

 VODOM

16.500,00

Izravna

pogodba
10. 32342 331

 USLUGE ODVOZA

 SMEĆA

6.600,00

Izravna

pogodba
11. 32343 331  DERATIZACIJA, DEZ. 3.350,00

Izravna

pogodba
12. 32349 331

 OSTALE NESP.

 KOM. USLUGE

11.000,00

Izravna

pogodba
13. 32375 334  GEODETSKE USLUGE 4.500,00

Izravna

pogodba
14. 32391 336

 GRAFIČKE, TISK. USL.

 FOTOK. I UVEZA

3.000,00

Izravna

pogodba
15. 32392 336

 FILMSKE USLUGE I

 USLUGE IZRADE FOTOG.

1.000,00

Izravna

pogodba
16. 32953 656

 JAVNOBILJEŽNIČKE

 USLUGE

1.700,00

Izravna

pogodba
17. 32999 340

 USLUGE ZAŠTITE

 NA RADU

9.000,00 Izravna
pogodba
18. 34311 341  BANKARSKE USLUGE 5.500,00

Izravna

pogodba
19. 32361 294

 OSTALE NESPOMENUTE

 KONTROLE (ZDRAVSTVENI

 I SANITARNI PREGLEDI)

6.808,00

Izravna

pogodba

 

 

C/ GODIŠNJI PLAN NABAVE RADOVA

 

R. b.

EV. BROJ.

kontnog

plana

Pozicija

PREDMET NABAVE

Vrsta radova

VRIJEDNOST

(god. iznos

bez PDV-a)

Vrsta postupka

Provedba nabave

(tijekom godine)
1. 1.  

 Dogradnja hidrantske

 mreže MŠ

100.000,00  Izravna
 pogodba
2. 2.  

 Ugradnja vanjske stolarije

 na MŠ i ličenje fasade

140.000,00  Izravna
 pogodba
3. 3.    Lakiranje parketa 100.000,00  Izravna
 pogodba
4. 4.  

 Vrata drvarnice i ličenje

 ograde u PŠ Seona

10.000,00  Izravna
 pogodba
5. 5.  

 Postavljanje ograde oko

 matične škloe i područne

 škole D. Motičina

55.000,00  Izravna
 pogodba
6. 6.  

 Postavljanje rasvjete i video

 nadzora u matičnoj školi i

 PŠ D. Motičina

65.000,00  Izravna
 pogodba

 

NAPOMENA:
VRSTA POSTUPKA OVISI O ODOBRENJU SREDSTAVA TIJEKOM 2012.G. OD STRANE ŽUPANIJSKOG UREDA ZA PROSVJETU.

POSTUPAK NABAVE RADOVA PROVODI ŽUPANIJSKI URED ZA PROSVJETU NA TEMELJU ISKAZANIH POTREBA ŠKOLE, U SKLADU S TROGODIŠNJIM PLANOM I FINANCIJSKIM MOGUĆNOSTIMA ŽUPANIJE.

 

ČLANAK 4.

Za provedbu postupka javne nabave bagatelne i male vrijednosti vodit će se evidencija postupka nabave i sklopljenih ugovora o nabavi male vrijednosti  na propisanom  obrascu, te podnijeti odgovarajuća izvješća u skladu sa zakonom.

 

ČLANAK 5.

Plan javne nabave za 2012. godinu bit će dostupan na web stranicama škole.

 

ČLANAK 6.

Ovaj plan stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednica Školskog odbora:

M. Bilić
 

 

Prijevoz putnika

Priloženi dokumenti:
PUTNICI- dovoz odvoz 2021-22..pdf


TJEDAN ŠKOLSKOG DORUČKA

 


UPUTE

Raspored zvonjenja

Priloženi dokumenti:
RASPORED ZVONJENJA 2021.-2022..pdf


Školska ambulanta


Drugi materijali

Popis udžbenika

e-Dnevnik


Katalog knjižnice

Za pretraživač kataloga knjižnice kliknite ovdje.


Jelovnik

Jelovnik školske kuhinje možete pogledati ovdje


Tražilica


preskoči na navigaciju